Verkenning Eenheid Brandweer

Wat?
De VEB(Verkenning Eenheid Brandweer) is een regionale operationele onderdeel van Veiligheidsregio Drenthe. en heeft als taak om mogelijke acuut schadelijke effecten voor de gezondheid van de bevolking te signaleren en waarschuwt u in dergelijke gevallen door middel van het waarschuwings- en alarmeringssysteem (de sirenes waarbij u ramen en deuren moet sluiten en naar radio Drenthe kunt luisteren voor meer informatie).

Wanneer?
Dit doet de brandweer door o.a. metingen uit te voeren wanneer het vermoeden bestaat dat er gevaarlijke stoffen vrijkomen. Voorbeelden kunnen zijn een grote brand waarbij schadelijke stoffen vrijkomen, lekkage van een tankwagen, een lekkage in een fabriek enz.

In Drenthe zijn er acht meetploegen die ingezet kunnen worden, waaronder die van Beilen. De meetploegen worden gewaarschuwd en ingezet door de CVE (Commando Verkenning Eenheid). De CVE bevind zich tijdens een inzet op de meldkamer en verstrekt vanaf daar de opdrachten aan de meetploegen in het veld. Op basis van de meetwaarden en gegevens die de meetploegen doorgeven adviseert de CVE of bijvoorbeeld de sirenes geactiveerd moeten worden.

Wie?
De meetploeg bestaat uit minimaal uit 2 personen. Zij kunnen metingen uitvoeren op explosiegevaar, gevaarlijke stoffen en radioactiviteit. Op bijgaande foto’s ziet u de meetploegleden en de apparatuur die door de meetploeg gebruikt wordt.